Gezinscoaching

“Werken aan doelen vanuit de uniekheid van je eigen gezin”

  • Voel je je als ouder wel eens onzeker over hoe je de opvoeding van je kind(eren) aanpakt?
  • Wil je eens stoom kunnen afblazen en sparren met een professional over hoe je met bepaalde opvoedingsvraagstukken kunt omgaan?
  • Wil je de mogelijkheid scheppen de zaken ook eens van een andere kant te kunnen bekijken?
  • Wil je je kunnen ordenen in hoofd- en bijzaken?
  • Wil je je opvoeding ideeën voorleggen aan een ander en daarbij wat tips te krijgen?

Als ouders willen we eigenlijk allemaal hetzelfde: dat het leven rondom onze kinderen en ons gezin lekker loopt, gezelligheid en harmonie in huis, en een fijne en succesvolle ontwikkeling van onze kinderen. En dat alles combineren we met werk en onze eigen ambities. Gelukkig gaat dit vaak goed, maar er zijn momenten dat je er geen grip op krijgt, onzeker bent  en de harmonie ver te zoeken is.

Op zo’n moment kan een goed gesprek helpen!

Persoonlijke aanpak

Gezins- en oudercoaching bij Praktijk Bink is maatwerk, persoonlijk en effectief. Daarbij richt ik me op het ontrafelen en ordenen van de hulpvraag. Waarbij er ruimte komt voor groei en verandering. Er is geen standaard aanpak want een standaard gezin of gezinsituatie bestaat niet!

Na een korte telefonische kennismaking maken we een afspraak voor een consult. Soms is 1 keer al genoeg om weer wat lucht te krijgen en ruimte te vinden zaken vanuit een ander perspectief te zien.  Even orde op zaken stellen om weer wat frisser verder te gaan? Neem dan contact op!

Coachingsgebieden:

 • Opvoedvragen en opvoedproblemen
 • Vragen of twijfel over de ontwikkeling van je kind(eren)
 • Combinatie werk en gezin
 • Omgaan met grenzen en grenzen stellen
 • Disharmonie en onrust in huis
 • Scheiding of verlies
 • Werkgerelateerde problemen in combinatie met gezinsleven
 • Etc.

Herken je jezelf hierin? Neem gerust contact op! Of plan hier online meteen een telefoonafspraak in!

Aanbod (Complexe) scheiding 

Scheiden is een complex proces, vooral wanneer er kinderen bij betrokken zijn. Emoties kunnen hoog oplopen en er kunnen conflicten ontstaan over opvoeding, omgang en betrokkenheid. Als gecertificeerd trajectbegeleider kan ik ouders hierbij ondersteunen, waarbij ik gebruikmaak van het programma ‘Ouderschap Blijft‘.

Ouderschap Blijft’ is een erkend scheidingstraject gericht op de ondersteuning van gescheiden ouders. Het primaire doel is het verbeteren van de samenwerking tussen gescheiden ouders in de opvoeding en het verminderen van conflicten, ten behoeve van het welzijn van de betrokken kinderen. Tijdens het traject werk ik samen met ouders aan constructieve communicatie en samenwerking in het ouderschap. De omgang tussen kind(eren) en ouders is hierbij ook een belangrijk doel. Daarover maken we heldere afspraken.

Mijn aanpak is persoonlijk. Ik geloof in maatwerk, omdat elke situatie uniek is. Samen zullen we de specifieke uitdagingen in kaart brengen en een plan opstellen.

Meer weten over dit traject, neem gerust contact op! Of plan hier online een telefoonafspraak in!

logo OSB (1)