Werkwijze Kindercoaching

‘Soms is een klein zetje genoeg om positieve verandering teweeg te brengen, waardoor er ineens ruimte ontstaat voor nieuwe ideeën en groei’ 

Ieder kind, ouder en iedere hulpvraag is uniek. Daarom is er geen standaard aanpak. Ieder traject is maatwerk. Maar over het algemeen verloopt een traject als volgt:

Kennismakingsgesprek 
Een traject begint altijd met een (telefonisch) kennismakingsgesprek van ongeveer 30 minuten. Dit is vrijblijvend en gratis. We kijken of het aanbod van mijn praktijk aansluit bij jullie vraag. Als we besluiten wel een traject te starten maken we een afspraak voor een intakegesprek. Hiervoor stuur ik een intakeformulier met een aantal basisvragen.

Intakegesprek 
Tijdens het intakegesprek nemen we het intakeformulier door en proberen de hulpvraag helder te krijgen. Het intakegesprek is afhankelijk van de hulpvraag met of zonder kind erbij. Het gesprek vindplaats in mijn coachingspraktijk. Na het intakegesprek maak ik een coachingsovereenkomst met daarin de afspraken over het doel van het traject, de geschatte aantal sessies, het kostenoverzicht en moment(en) van terugkoppeling.

Coaching
Het benodigde aantal sessies is afhankelijk van de hulpvraag en het te bereiken doel. Ik coach nooit langer dan noodzakelijk en effectief is. Vaak starten we wat intensiever en bouwen we het gedurende het traject weer af.

Coaching is ook leuk!

Gedurende de sessies werk ik met verschillende gesprekstechnieken, spelvormen, visualisaties en creatieve werkvormen om kinderen en jongeren meer inzicht te geven in eigen gedrag en talenten en hoe deze in te zetten om hun vaardigheden en verder te ontwikkelen of te vergoten. Aan het eind van elke sessie bespreken we de sessie na. Ook maken we afspraken over wat je kind gaat doen tot de volgende sessie en krijgt hij/zij eventueel opdrachten mee om thuis (of op school) verder te oefenen. We spreken van tevoren af wanneer er terugkoppeling is naar jullie als ouders.

Afronding en eindgesprek

‘We vieren wat er is geleerd en geoefend!’

Een traject is klaar als kinderen de doelen en het geleerde in de praktijk kunnen/durven brengen, lekkerder in hun vel zitten, meer zelfvertrouwen hebben verkregen en op eigen kracht verder kunnen. We sluiten in wederzijds overleg dan de sessies af.

Afsluiten is leuk! We kijken samen terug op het traject, op de ontdek- leer- en groeimomenten. En natuurlijk blikken we ook vooruit naar hoe het geleerde in de praktijk te brengen. We vieren wat er is geleerd en geoefend! Indien nodig maken we een afspraak voor een terugkomsessie.

Kindercoaching Leuk