Werkwijze Praktijk Bink

‘Soms is een klein zetje genoeg om positieve verandering teweeg te brengen, waardoor er ineens ruimte ontstaat voor nieuwe ideeën en groei’ 

Ieder mens, kind, jongere, ieder gezinssituatie en iedere hulpvraag is uniek. Daarom is er geen standaard aanpak. Ieder traject is maatwerk. Maar over het algemeen verloopt een traject als volgt:

Kennismakingsgesprek: Een traject begint altijd met een (telefonisch) kennismakingsgesprek van ongeveer 30 minuten. Dit is vrijblijvend en gratis. We kijken of het aanbod van mijn praktijk aansluit bij jullie vraag. Als we besluiten wel een traject te starten stuur ik een intakeformulier met een aantal basisvragen en de coachovereenkomst met de randvoorwaarden en het kostenoverzicht.

Coachingsgesprekken: Op basis van de gegevens uit de intake start het traject. Gaandeweg het traject specificeren we de hulpvraag en worden coachdoelen duidelijker. De frequentie van de gesprekken stemmen we samen af. Ook het tijdstip.

Coaching: Het benodigde aantal sessies is afhankelijk van de hulpvraag en het te bereiken doel. Over het algemeen zijn er zo’n 5-7 sessies nodig. Ik coach nooit langer dan noodzakelijk en effectief is. Vaak starten we wat intensiever en bouwen we het gedurende het traject weer af.

Werkvorm: Gedurende de sessies werk ik met verschillende gesprekstechnieken, spelvormen, visualisaties en creatieve werkvormen om kinderen en jongeren meer inzicht te geven in eigen gedrag en talenten en hoe deze in te zetten om hun vaardigheden en verder te ontwikkelen of te vergroten. Aan het eind van elke sessie bespreken we de sessie na. Ook maken we afspraken over wat je kind gaat doen tot de volgende sessie. We spreken van tevoren af wanneer er een eventuele terugkoppeling is naar ouders.

Afronding: We ronden het traject af als doelen zijn behaald, als coachees het geleerde in de praktijk kunnen/durven brengen, lekkerder in hun vel zitten, meer zelfvertrouwen hebben verkregen en op eigen kracht verder kunnen. We sluiten in wederzijds overleg dan de sessies af. We kijken samen terug op het traject, op de ontdek- leer- en groeimomenten. En natuurlijk blikken we ook vooruit naar hoe het geleerde in de praktijk te brengen. Indien nodig maken we een afspraak voor een terugkomsessie.

Kindercoaching Leuk