Werkwijze 

‘Soms is een klein zetje genoeg om positieve verandering teweeg te brengen, waardoor er ineens ruimte ontstaat voor nieuwe ideeën en groei’ 

Ieder mens, kind, jongere, ieder gezinssituatie en iedere hulpvraag is uniek. Daarom is er geen standaard aanpak. Ieder traject is maatwerk. Maar over het algemeen verloopt een traject als volgt:

Kennismakingsgesprek: Een traject begint altijd met een (telefonisch) kennismakingsgesprek van ongeveer 30 minuten. Dit is vrijblijvend en gratis. We kijken of het aanbod van mijn praktijk aansluit bij jullie vraag. Als we besluiten wel een traject te starten stuur ik een intakeformulier met een aantal basisvragen en de behandelovereenkomst met de randvoorwaarden en het kostenoverzicht.

De sessies: Op basis van de gegevens uit de intake start het traject. Gaandeweg het traject specificeren we de hulpvraag en worden doelen duidelijker. De frequentie van de gesprekken stemmen we samen af. Ook het tijdstip. Het benodigde aantal sessies is afhankelijk van de hulpvraag en het te bereiken doel. Over het algemeen zijn er in coaching zo’n 5-7 sessies nodig voor therapie kan dit iets meer zijn. De hulp is nooit langer dan noodzakelijk en effectief is. Vaak starten we wat intensiever en bouwen we het gedurende het traject weer af.

Werkvorm: Gedurende de sessies werk ik tijdens de coaching met verschillende gesprekstechnieken, spelvormen, visualisaties en creatieve werkvormen om kinderen en jongeren meer inzicht te geven in eigen gedrag en talenten en hoe deze in te zetten om hun vaardigheden en verder te ontwikkelen of te vergroten. In de therapie maak ik gebruik van verschillende gesprekstechnieken en methodieken o.a. EFT, Narratief werken, Focusing en Interactioneel werken.

Afronding: We sluiten in wederzijds overleg dan de sessies af. We kijken samen terug op het traject, op de ontdek- leer- en groeimomenten. En natuurlijk blikken we ook vooruit naar hoe het geleerde in de praktijk te brengen. Indien nodig maken we een afspraak voor een terugkomsessie.